Welkom bij
Samen Tussen Amstel en IJ

Hartelijk welkom op de website van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs “Samen tussen Amstel en IJ. De openbare scholen uit stadsdeel Oost vormen sinds 1 januari 08 de stichting” Samen tussen Amstel en IJ”.

samen leren, samen werken, samen spelen, samen ontdekken, samen vieren, samen bewegen, samen musiceren, samen knutselen, samen bouwen, samen plezier maken, samen groeien.

Ruim 6000 leerlingen zijn dagelijks aan het samen leren, samen ontdekken, samen spelen, samen werken oftewel samen aan het groeien. Iedere dag werken ongeveer 600 medewerkers in de in scholen samen om voor de kinderen het juiste onderwijs te bieden.

Onze scholen zijn openbaar en dat wil zeggen toegankelijk voor alle kinderen. Het uitgangspunt voor de openbare scholen is gelijk, de manier waarop les wordt gegeven en de wijze waarop leerkrachten, kinderen en ouders inhoud geven aan het onderwijs verschilt per school. Elke school heeft een eigen gezicht, een eigen profiel. Maar alle scholen willen uiteindelijk hetzelfde: ervoor zorg dragen dat ieder kind optimaal tot zijn recht komt en in staat wordt gesteld zijn talenten en ambities te ontdekken en te gebruiken.

STAIJ maakt deel uit van de federatie openbaar primair onderwijs Amsterdam, een samenwerkingsverband van zeven besturen voor openbaar basisonderwijs: www.openbaarbasisonderwijsamsterdam.nl.

Nieuws
leren-met-elkaar-button