In bijgaande e-learning module wordt op een speelse en luchtige manier ingegaan op alle privacy gevoelige items die voor de dagelijkse praktijk op school van belang zijn. Met het oog op gebruiksgemak en werkdruk, is er gekozen  voor een webbased module zodat iedereen de module naar eigen inzicht en op een eigen tijdstip kan volgen. […]

Read More →