5e Montessorischool Watergraafsmeer

Hoofdgebouw: Herschelstraat 2-4 • 1098 JA Amsterdam
Tel: 020 – 6946208
Internetadres: www.5mw.nl
e-mail: info@5mw.nl

Directeur: Pim Butter
Adjunct directeur: Inge den Boer


Grotere kaart weergeven

5e Montessorischool
Watergraafsmeer

Onze school telt ongeveer 600 kinderen verspreid over twee locaties. De school is gevestigd in twee monumentale schoolgebouwen die rond 1930 gebouwd zijn. Dit jaar vieren we ons 75 jarig bestaan.
De sfeer op school wordt bepaald door de persoonlijke relaties tussen de kinderen onderling en de persoonlijke relatie met de leerkracht. De taak van de leerkracht is om de best mogelijke omgeving te creëren waarbinnen kinderen geprikkeld en uitgedaagd worden om te leren. Per kind is de aanpak verschillend. Ieder kind heeft zijn persoonlijke bagage. Leren zien we als iets strikt persoonlijks. De leerkracht onderzoekt steeds welke weg voor ieder kind het best past, zodat ieder kind zijn eigen specifieke doelen weet te halen. De leerkracht observeert en luistert om zoveel mogelijk over een kind te weten te komen. Kenmerkend voor ons pedagogisch klimaat is dat we de kinderen niet steeds aan de hand nemen. Kinderen krijgen de ruimte om het zelf te doen en binnen bepaalde spelregels onafhankelijk van de volwassene te opereren. We stimuleren kinderen ondernemend te zijn en activiteiten te ontwikkelen buiten de gebaande paden.

Onderwijs

  1. We zorgen ervoor dat ieder kind ervaart: ‘Wat ik doe doet er toe; Ik doe er toe’
  2. We halen in elk kind het vermogen naar boven om zich positief te onderscheiden van anderen.
  3. We doen moeite om mooie eigenschappen van kinderen te herkennen en stimuleren kinderen deze eigenschappen te leren gebruiken.
  4. We scheppen een verzorgde en uitgekiende leeromgeving waarbinnen de kinderen uitgedaagd worden op een wijze die past bij hun ontwikkelingsfase.
  5. We geven kinderen de ruimte om keuzes te maken en hun eigen leren te organiseren.

Ouders
De ouders vormen voor ons een belangrijke bron van informatie. Zij worden actief betrokken bij het onderwijs en krijgen de kans voor een eigen inbreng bij de pedagogische keuzes die we maken.
De ouders voelen zich betrokken bij het onderwijs van hun kinderen en werken actief mee bij de realisatie van projecten en activiteiten.

Voor – , tussen- en naschoolse opvang
Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer is onze partner bij de voorschoolse- en naschoolse opvang. Vila Bons is gevestigd in het schoolcomplex aan de Herschelstraat. Op dit moment kunnen alle kinderen van onze school die zich aanmelden bij SKW geplaatst worden.
De tussenschoolse opvang wordt volledig verzorgd door NOKIK uit Hoofddorp.