Basisschool de Dapper

P. Nieuwlandstraat 3 • 1093 XG Amsterdam
Tel: 020 – 6939100
Internetadres: www.obsdedapper.nl
e-mail: info@obsdedapper.nl

Directeur: Jan-Joris Hoefnagel


Grotere kaart weergeven

Basisschool de Dapper
Op de Dapper zitten momenteel 181 kinderen. Het schoolgebouw is in 1987 officieel geopend en als gebruikers vinden wij het nog steeds een zeer mooi en bijzonder gebouw. Het bijzondere is dat alle 18 lokalen rond gemeenschappelijke ruimtes zijn gebouwd. Deze ruimtes noemen wij kernen. De aula is meer dan het aanzien waard. Naast de vergaderingen is deze ruimte ook zeer geschikt voor het houden van feesten. Tevens staan er in de aula computers, die door de kinderen gebruikt worden. Doordat de aula middels een schuifwand grenst aan het Muiderpoorttheater, kan de school gebruik maken van de mogelijkheden van het theater. Ook de sportzaal kan niet onvermeld blijven. Een grote ruime sportzaal voorzien van allerlei moderne toestellen. We werken met een continurooster. Dit houdt in dat alle groepen van maandag tot en met vrijdag les hebben van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Waar staan wij voor
Onze school is gebouwd op goed onderwijs en biedt een sterk pedagogische basis. Wij profileren ons als een echte Kanjerschool. De Kanjermethode is een krachtige lessenserie die zich richt op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door de verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en dat van de ander. Ze leren om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. Wij zorgen voor een sociaal veilig klimaat. Uiteraard voor de leerlingen. Maar ook voor de ouders. Door aandacht en ruimte te bieden aan de hand van een ouderprogramma en een ouderinitiatief .

Voorschool
Op onze locatie is een Peuterschool aanwezig. Deze is in 2012 begonnen als “Voorschool De Dapper” en in 2014 verbouwd tot “Peuterschool”. Op deze plek kunnen jonge Dapperbuurters samen leren en samen spelen in hun eigen buurt.
De Peuterschool wordt geleid door Dynamo . Het programma dat op de Peuterschool wordt aangeboden, sluit direct aan op het programma in groep 1 en 2 van de basisschool waar de voorschool aan verbonden is. Zo werkt de Peuterschool met ‘Puk en Ko’, dat aansluit bij de methode ’Ik en Ko’ waarmee de kleuters werken.

Integraal Kindcentrum
Op De Dapper doen we nu al veel voor peuters van 2 tot kinderen van 12 jaar. En dat wordt nog veel meer! We willen ons ontwikkelen tot een volwaardig integraal kindcentrum waar kinderen van 0 tot 12 jaar van 7.30 tot 18.30 terecht kunnen.

Onderwijs
De Dapper is een buurtschool in een veelzijdige buurt. Als buurtschool bieden wij veelzijdig onderwijs in een rijke leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich ontwikkelen tot burgers die verantwoordelijkheid kunnen, durven en willen dragen en nemen, voor zichzelf en hun omgeving. Ons motto is: ‘Leren doe je met elkaar ‘. Hiervoor doen we een beroep op iedereen: alle kinderen, ouders en medewerkers van De Dapper dragen samen bij aan een veelzijdige leeromgeving waarin onze kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een veilige omgeving is hiervoor een voorwaarde. We vragen dan ook aan iedereen om positief voorbeeldgedrag te vertonen, in iedere situatie. Daar leren de kinderen het meest van; goed voorbeeld doet goed volgen. Verder werken we op De Dapper resultaatgericht aan het ontwikkelen van kennis en inzicht, maar ook van de eigen persoonlijkheid. In een prikkelende leeromgeving werken de leerlingen zelfstandig. In hun ontwikkeling stimuleren we leerlingen vanaf vier jaar om al hun talenten te verkennen en te benutten, zodat ze kunnen uitgroeien tot evenwichtige persoonlijkheden. Alles is erop gericht dat leerlingen onze school verlaten als jonge persoonlijkheden met voldoende intellectuele bagage om zich in het voortgezet onderwijs verder te kunnen ontwikkelen. Na acht jaar onderwijs op De Dapper zijn onze leerlingen gegroeid van een kleuter naar een tiener die zich bewust is van zijn omgeving en die zelfstandig kan denken, relaties kan aangaan, samen kan werken, verantwoordelijkheid kan dragen en zelf problemen kan oplossen.

Ouders
Als ouder kun je veel betekenen voor onze school en daardoor ook voor de kinderen. De Dapper moedigt het aan om zoveel mogelijk betrokkenheid te creëren. Dat kan op allerlei manieren. Het is immers in ieders belang dat onze kinderen het fijn vinden op school. Kinderen vinden het leuk als hun ouders actief deelnemen aan schoolse activiteiten en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de sfeer op school.