Basisschool het Gouden Ei

J.C. van Eesterenlaan 50 • 1019 JN Amsterdam
Tel: 020 – 4194114
Internetadres: www.obsgoudenei.nl
e-mail: c.reuvecamp@flevoparkschool.nl
Locatieleider: Cees Reuvecamp


Grotere kaart weergeven

Basisschool ‘t Gouden Ei

‘t Gouden Ei is een nieuw gezicht binnen het Oostelijk Havengebied in Zeeburg – Amsterdam. Een inspirerende buurtschool met kinderen uit alle windstreken. En deze verscheidenheid kleurt onze school, maar ook ons onderwijs.

Binnen ons onderwijs staat het kind centraal. Een goed pedagogisch klimaat zien wij als de basis voor de optimale ontwikkeling van elk kind, waarbij de relatie tussen leerkracht en leerling een belangrijke rol speelt. Structuur en rust, zodat een kind weet waar het aan toe is. Maar ook ruimte voor talentontwikkeling, taalontwikkeling en creatieve ontwikkeling en veel aandacht voor rekenen, taal en lezen. Kortom: alle ingrediënten die zorgen voor onze kernwaarde: groei.

Want daar staan wij voor: Gouden onderwijs.

Onze toekomst
Ons eerste schooljaar als ’t Gouden Ei zit er op. Er is enorm ingezet op structuur, rust en veiligheid. De resultaten mogen er zijn! We kunnen zien dat de kinderen met veel plezier op school komen en dat er binnen de school weer rust heerst en een goed werkklimaat. Voor het starten met kwalitatief goed onderwijs hebben we de ondersteuning ingeroepen van de experts van het KBA. KBA staat voor “Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam”. Deze groep experts kijkt als ‘kritische vriend’ mee bij de Verbeteraanpak die de school opstelt. Omdat de school mee doet aan dit traject, krijgen we ook extra financiële middelen om de verbeteringen uit te voeren. De verbeterplannen waarmee we de komende 2 jaar gaan werken zijn bijvoorbeeld: Invoering van een nieuwe rekenmethode, de aanpak van Begrijpend Lezen, en uitbreiding van de woordenschat van de kinderen.

Wij willen dat ieder kind na 8 jaar de basisschool verlaat met een goede basis voor het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat ieder kind heeft gepresteerd naar wat het kan, maar dat hij/zij daarnaast ook zelfvertrouwen heeft ontwikkeld en weet hoe hij/zij moet leren. Ook in de toekomst wil ’t Gouden Ei een warme, overzichtelijke school zijn waarin ieder kind wordt gezien en gekend en waarin samen met ouders gewerkt wordt aan een goede ‘Gouden’  toekomst voor het kind

Ouders
Als school ben je samen met de ouders verantwoordelijk voor het kind. ‘Ons’ kind. Wij zijn betrokken bij uw kind en verwachten ook betrokkenheid van u als ouder. Om een kind tot leren te brengen zijn verschillende aspecten nodig. Een daarvan is een goede relatie tussen het kind en de leerkracht. Wij zien een goede relatie tussen ouder en school als minstens zo belangrijk. Wij praten met kinderen, niet over kinderen. Maar als wij al over kinderen praten, dan graag met u als ouder: Wat houdt uw kind bezig tijdens de schooluren? Wat is zijn of haar kracht en waarin kan het nog een extra stimulans gebruiken? Dit delen wij graag met u en daar is een goede communicatie de basis voor.