De Flevoparkschool

Soembawastraat 61 • 1095 VX Amsterdam
Tel: 020-6942591
Internetadres: www.flevoparkschool.nl
e-mail: info@flevoparkschool.nl

Directeur: Alwin van Halm


Grotere kaart weergeven

De Flevoparkschool

De Flevoparkschool staat aan de rand van de Indische Buurt en telt ruim 400 leerlingen.
De school heeft twee vestigingen die vlakbij elkaar staan: in de Soembawastraat en aan het Javaplantsoen.
De school is een gemengde buurtschool en wil nadrukkelijk die functie in brede zin vervullen.

“De school als kern van de wijk.”

Waar staan wij voor
Wij willen vanuit een veilige situatie de leerlingen zo optimaal mogelijk ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten. Dat doen we leidend, begeleidend en volgend.
Daarvoor bieden we een duidelijke structuur en een open communicatie. Wij zien ouders als partners. Samen geven we de kinderen een basis waarop ze hun toekomst kunnen bouwen.

Voorschool
De Flevoparkschool heeft twee voorscholen, in iedere vesting één. Alladin en Cinta Anak werken net als onze kleutergroepen met het programma Piramide, waarbij taalontwikkeling en woordenschat een belangrijke rol spelen. Door deze samenwerking is een doorgaand ontwikkelingsproces gewaarborgd.

Brede school
Wij zijn (nog) geen brede school. We werken nauw samen met diverse aanbieders van tussen- en naschoolse activiteiten, zodat onze leerlingen ook op dat gebied een breed aanbod krijgen. We stellen daar graag onze gebouwen voor beschikbaar. Tijdens de schooltijden worden er allerlei activiteiten voor ouders georganiseerd, vaak samen met onze oudercontactpersonen.
Aan de school zijn een schoolmaatschappelijkwerker en een orthopedagoog verbonden.

Onderwijs
De school werkt met jaargroepen dit betekent dat we uitgaan van een leerstofaanbod per schooljaar.
De organisatie van het onderwijs is zodanig dat er rekening gehouden wordt met de verschillen tussen de leerlingen; dat betekent dat we op verschillen manieren de leerstof aanbieden en dat we rekening houden met verschillende manieren van leren van kinderen. We streven naar onderwijs op maat.

Ouders
Wij zien ouders als partners. Dat betekent dat we veel waarde hechten aan een regelmatige en open communicatie. Contacten tussen ouders en leerkrachten zijn belangrijk, ook ouderavonden worden regelmatig georganiseerd. Daarnaast worden voor ouders diverse activiteiten georganiseerd, vaak in samenwerking met andere instellingen. We geven naast taalcursussen ook voorlichting over o.a. opvoeding en gezondheid.
De ouderkamer kan een belangrijke rol spelen in het contact tussen ouders onderling en ouders en school. Onze school heeft oudercontactpersonen, zij zijn regelmatig op school aanwezig.

Voor- tussen- en naschoolse opvang
Deze activiteiten worden verzorgd door de stichting Partou. De activiteiten in het kader van de voor-tussen- en nachoolse opvang worden in beide schoollocaties georganiseerd.