Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht:

Marianne Harten (voorzitter)
Tim Stok
Martine Brands
Paul Hamaker
Martijn Kragten

Vergaderdata schooljaar 2017-2018

  • Donderdag 27 september 2018
  • Donderdag 15 november 2018
  • Donderdag 13 december 2018
  • Donderdag 14 februari 2019
  • Maandag 18 april 2019
  • Donderdag 13 juni 2019

De vergadering start om 17.00 en eindigt om 19.30.  De agenda en de locatie van de vergadering worden uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering op deze site gepubliceerd. De vergaderingen zijn openbaar. Een vergadering als toehoorder bijwonen kan door u vooraf aan te melden via mluth@staij.nl.

Downloads

Notulen vergadering 18 april 2019
Notulen vergadering 14 februari 2019

Notulen vergadering 13 december 2019
Notulen vergadering 15 november 2018

Notulen vergadering 27 september 2018

Reglement Raad van Toezicht
Reglement College van Bestuur
Reglement Auditcommissie STAIJ 
Statuten Samen tussen Amstel en IJ, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs