Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht:

Marianne Harten (voorzitter)
Tim Stok
Huck Chuah
Paul Hamaker
Kornelieke Buchel

Wegens het vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht zoekt Samen tussen Amstel en IJ, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs, twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Het gaat om een portefeuillehouder financiën en een portefeuillehouder HRM. Voor meer informatie zie de vacaturetekst lid financiën, de vacaturetekst lid HRM en het algemene profiel voor leden Raad van Toezicht bij STAIJ.

Vergaderdata schooljaar 2017-2018

  • Donderdag 28 september 2017
  • Donderdag 16 november 2017
  • Donderdag 14 december 2017
  • Donderdag 15 februari 2018
  • Maandag 16 april 2018
  • Donderdag 31 mei 2018
  • Donderdag 5 juli 2018

De vergadering start om 17.00 en eindigt om 19.30. De agenda en de locatie van de vergadering worden uiterlijk een week voorafgaand aan de vergadering op deze site gepubliceerd.

Downloads

Notulen vergadering 31 mei 2018
Notulen vergadering 16 april 2018

Notulen vergadering 15 februari 2018

Notulen vergadering 14 december 2017

Notulen vergadering 16 november 2017
Notulen vergadering 28 september 2017

Reglement Raad van Toezicht
Reglement College van Bestuur
Reglement Auditcommissie STAIJ 
Statuten Samen tussen Amstel en IJ, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs