Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht:

Marianne Harten (voorzitter)
Tim Stok
Martine Brands
Paul Hamaker
Martijn Kragten

Vergaderdata schooljaar 2020-2021

  • Donderdag 10 september 2020
  • Donderdag 5 november 2020
  • Donderdag 10 december 2020
  • Donderdag 4 februari 2021
  • Donderdag 15 april 2021
  • Donderdag 10 juni 2021

De vergadering start om 17.00 en eindigt om 19.30. De vergaderingen zijn openbaar. Een vergadering als toehoorder bijwonen kan door u vooraf aan te melden via mluth@staij.nl.

Downloads

Notulen 18 juni 2020
Notulen 10 september 2020
Notulen 5 november 2020


Reglement Raad van Toezicht
Reglement College van Bestuur
Reglement Auditcommissie STAIJ 
Statuten Samen tussen Amstel en IJ, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs