Ouders

Samen werken aan goed onderwijs
Het kiezen van een school is voor ouders een belangrijke beslissing. Een kennismaking vooraf met de school vinden wij vanzelfsprekend. U kunt bij de school een schoolgids aanvragen waarin u nadere informatie over de school kunt vinden.

Belangrijk voor uw kind is dat de school en de ouders goed samenwerken. Wij zullen u regelmatig vragen wat u vindt van de schoolorganisatie en het onderwijs. De schoolsituatie en de thuissituatie kunnen elkaar positief versterken en daarom geloven wij in overleg tussen u als ouder en de leraar van uw kind. De leraar weet alles van goed onderwijs en het gedrag van kinderen. En u kent uw kind door en door. Een mooie combinatie voor een goede samenwerking in het belang van uw kind.

Wij zien de ouders van de kinderen graag als partner van de school. Wij vinden het belangrijk als u zich bij ons thuis voelt. De schoolorganisatie wordt sterker als u wilt meedenken, meepraten en meewerken.

Algemeen
Op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW),  staat veel praktische informatie op alfabetische volgorde voor ouders en verzorgers. ( zie ook websites en links).
Cito
Jaarlijks doen leerlingen uit groep acht van de basisschool de Cito eindtoets. De toets is bedoeld om vast te stellen in hoeverre het basisschooladvies voor het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) voor een leerling haalbaar is. Informatie over de citoscores van STAIJ-scholen kunt u vinden op de website scholen op de kaart.
Passend Onderwijs
Als het duidelijk is dat uw kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft op school zijn er verschillende mogelijkheden. Iedere school beschrijft hoe zij in de school leerlingen met specifieke begeleidingsvragen ondersteunen. De intern begeleider kan u hier alles over vertellen. Voor informatie over het passend onderwijsbeleid van STAIJ kunt u terecht op de site Leren met Elkaar. Voor informatie over het samenwerkingsverband passend onderwijs Amsterdam-Diemen kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband.
Plaatje SWV
Klachtenregeling
Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt. We gaan er vanuit dat u de mogelijkheid heeft om het probleem kenbaar te maken en in goed overleg hierover gesproken kan worden. De stichting heeft een protocol voor het omgaan met klachten. Deze staat beschreven in de Klachtenregeling STAIJ

Klachtencommissie
STAIJ is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de vereniging van openbare scholen. Het adres van de klachtencommissie is:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs,
Postbus 85191,
3508 AD Utrecht.
info@onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwenspersoon
STAIJ heeft een externe vertrouwenspersoon.
Dit is Evelien Brouwer, ebrouwer@hetabc.nl, 06 316 315 49.
Zij is werkzaam bij het ABC.

Meldpunt Discriminatie Amsterdam
Het Meldpunt Discriminatie Amsterdam is een onafhankelijke stichting die werkt aan het voorkomen en het bestrijden van discriminatie.

Het meldpunt doet dit door middel van klachtenbehandeling, voorlichting en advies en uitvoeren van onderzoek.
De aanpak is afhankelijk van de klacht. Soms kan een gesprek tussen beide partijen oplossing bieden. Bij een andere zaak is het noodzakelijk de rechter in te schakelen.

Daarnaast geeft het Meldpunt voorlichting en adviseert zij bedrijven en instellingen op het terrein van discriminatie.

Meldpunt Discriminatie
Regio Amsterdam

website: www.mdra.nl
mail: discriminatie@mdra.nl
Vijzelstraat 77-1
1017 HG Amsterdam
(ma. t/m vrij. van 09.00 uur tot 16.00 uur)
postbus 15514, 1001 NA, Amsterdam
tel: 020 – 638 55 51,
Fax: 020-620 14 01

Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO)
Op de website van OCO www.onderwijsconsument.nl wordt informatie over onderwijs in Amsterdam bij elkaar gebracht en  begrijpelijk en toegankelijk gepresenteerd. De website wordt gevuld met antwoorden en oplossingen voor veelvoorkomende vragen en problemen uit de praktijk. Onderwijsconsumenten kunnen op de website aangeven wat zij belangrijk vinden in het onderwijs en hoe ze de kwaliteit van diensten en activiteiten van de school waarderen. Zo ontwikkelt OCO zich tot een informatiebron die zowel objectieve beschrijvende informatie over scholen verschaft als de meer persoonlijk gekleurde ervaringen van ouders en leerlingen weergeeft.  OCO is ook telefonisch voor vragen en ondersteuning van onderwijsconsumenten bereikbaar op telefoonnummer 020 330 6320.
Toelatingsbeleid
De scholen van STAIJ volgen de stedelijke toelatingsregeling, zie hiervoor de site van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam.
Schoolvakanties
Vrije dagen kunnen per school verschillen, dus u moet de schoolgids van de school raadplegen voor de exacte data.  De scholen van STAIJ behoren tot de regio Noord. De adviesdata van het ministerie zijn terug te vinden op de website van het ministerie van OCW. Deze data worden over het algemeen opgevolgd.
Websites en links