4e Montessorischool De Pinksterbloem

Weesperzijde 57 • 1091 EG Amsterdam
Tel: 020 – 6941189
Internetadres: www.depinksterbloem.nl
e-mail: info@depinksterbloem.nl

Directeur: Selma Niland


View Larger Map

4e Montessorischool
De Pinksterbloem

We zijn een moderne Montessorischool waarin leren, ontwikkelen, samenwerken en het eigen leerproces centraal staat. Wij willen dat de kinderen met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vormgegeven door een enthousiast en zeer gemotiveerd schoolteam.

Onze school heeft 16 klassen verdeeld over de onder-, midden- en bovenbouw. We hebben per bouw een verrijkingsklas voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en faciliteren zoveel mogelijk voor kinderen die juist meer ondersteuning behoeven. De Pinksterbloem is een basisschool waarin iedereen zich prettig, veilig en betrokken kan voelen.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken. Heeft u na het lezen van de website nog vragen of wilt u graag de sfeer komen proeven, dan kunt u altijd een afspraak maken of naar een informatieochtend komen.

Ons team en onze kinderen heten u graag van harte welkom op onze school.

Onderwijs
Wij innoveren vanuit recente wetenschappelijke inzichten met als uitgangspunt de methode van Maria Montessori. Wij hanteren vijf pijlers onder ons onderwijs:

  • Resultaat en kwaliteit. Wij dagen elk kind uit om het beste op zijn niveau te behalen.
  • De individuele leerlijn. Leerkrachten begeleiden het kind op het niveau dat het best bij het kind past, vanuit de leerstijl en vorm die het geschiktst is.
  • Professioneel team. Scholing van leerkrachten is bij ons een continu proces.
  • Zelfstandigheid. Elk kind leert zelfstandig onder begeleiding, in een veilige doordachte omgeving.
  • Verantwoordelijkheid. Elk kind heeft verantwoordelijkheid, voor zichzelf, maar ook voor de ander en de omgeving.

Ouders
Voor ouders wordt elk jaar een aantal voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd over de werkwijze en over actuele onderwijsontwikkelingen. Via de medezeggenschapsraad hebben ouders invloed op het beleid van de school. Daarnaast hebben wij nauw contact met de ouderraad van de school en worden activiteiten in samenwerking bedacht en georganiseerd. Hulp van ouders is op onze school van harte welkom. Ouders helpen bij het begeleiden van uitstapjes, en ondersteunen het onderwijs bijvoorbeeld als leesouder, bibliotheekouder of bij het begeleiden van werkstukken. Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind middels het portfolio en de portfoliogesprekken waarbij de ouders, de leerkracht en het kind aanwezig zijn.  Wij zien ouders als een belangrijke partner om mee samen te werken aan een optimale ontwikkeling van de kinderen. Ouders kennen hun kind tenslotte als geen ander.

Tussenschoolse opvang
Op alle schooldagen behalve woensdag nemen de overblijfkrachten om 12.00 uur de groep van de leerkracht over en eten de kinderen die niet naar huis gaan gezamenlijk een boterham. Na het eten wordt bij goed weer buiten gespeeld. Als dit niet mogelijk is, gaan de kinderen binnen een activiteit doen. Om 13.00 uur is de pauze voorbij.

Buitenschoolse opvang
 De onderstaande partijen halen op bij ons op school:

  • BSO de Edelsteen (de Kleine Wereld)
  • De Caroussel
  • BSO Eikenplein (Partou)
  • BSO KCWA De Beukelseberg

Naschoolse activiteiten
Ook bieden wij naschoolse activiteiten aan binnen het schoolgebouw. Wij dragen uw kind na schooltijd over aan de betreffende organisatie. U kunt uw kind aan het einde van de activiteit ophalen via de ingang aan de Oetgensstraat. Voor het aanbod naschoolse activiteiten kunt u onze website raadplegen.