Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Roland van der Velde (oudergeleding Daltonschool Aldoende)
Joost Siekman (oudergeleding De Kraal)
Nicoline Dersjant (oudergeleding 8e Montessorischool Zeeburg)
Victor Mensingh (oudergeleding Daltonschool De Kleine Kapitein)
Derek-ian Blok (oudergeleding Daltonschool De Meer)

Marjo Teuling (voorzitter GMR en lid namens de personeelsgeleding van 4e Montessorischool De Pinksterbloem)
Ellen de Rooij (personeelsgeleding Montessorischool Steigereiland)
Heidi Gerritsen (personeelsgeleding Flevoparkschool)
Nicky de Veth (personeelsgeleding SBO Het Spectrum)
Carlijn Huis ( personeelsgeleding MKC De Amstel)
Madhivi Soekhoe (personeelsgeleding MKC De Amstel)
Julia van der Lee (personeelsgeleding IKC de Kaap)
Marije van Roekel (personeelsgeleding OBS De Dapper)
Carmen Storm (personeelsgeleding 5e Montessorischool)

Vacatures: De Indische Buurt school, MKC Zeeburgereiland, Laterna Magica.

Vergaderdata GMR schooljaar 2020/2021

  • Dinsdag 29 september 2020;
  • Dinsdag 17 november 2020;
  • Dinsdag 26 januari 2021;
  • Maandag 15 maart 2021
  • Donderdag 29 april 2021;
  • Maandag 7 juni 2021;

De vergaderingen starten om 19.00 en eindigen om 21.00. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het stafkantoor van STAIJ, Cruquiusweg 68-70, 1019 AH Amsterdam. Aanmelden vooraf graag via mluth@staij.nl.

Downloads

Huishoudelijk Reglement GMR STAIJ
GMR-Reglement STAIJ
MR-Reglement STAIJ
Medezeggenschapsstatuut STAIJ