Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Marc Menon (voorzitter GMR en lid namens de oudergeleding Daltonschool De Meer)
Roland van der Velde (oudergeleding Daltonschool Aldoende)
Joost Siekman (oudergeleding De Kraal)
Theo Bakker (oudergeleding 8e Montessorischool Zeeburg)
Peter van Kesteren (oudergeleding OBS Olympus)

Ellen de Rooij (personeelsgeleding Montessorischool Steigereiland)
Heidi Gerritsen (personeelsgeleding Flevoparkschool)
Nicky de Veth (personeelsgeleding SBO Het Spectrum)
Carlijn Huis ( personeelsgeleding MKC De Amstel)
Madhivi Soekhoe (personeelsgeleding MKC De Amstel)
Marja Hogerheiden
 (personeelsgeleding MKC Zeeburgereiland)
Marjo Teuling (personeelsgeleding 4e Montessorischool De Pinksterbloem)
Sasja Dijkstra (personeelsgeleding IKC de Kaap)
Marije van Roekel (personeelsgeleding OBS De Dapper)
Carmen Storm (personeelsgeleding 5e Montessorischool)

Vacatures: De Indische Buurt school, Linnaeus, Daltonschool De Kleine Kapitein,  Laterna Magica.

Vergaderdata GMR schooljaar 2019/2020

  • Dinsdag 1 oktober 2019
  • Woensdag 20 november 2019
  • Maandag 27 januari 2020
  • Dinsdag 17 maart 2020
  • Woensdag 22 april 2020
  • Maandag 8 juni 2020

De vergaderingen starten om 19.00 en eindigen om 21.00. De vergaderingen vinden plaats in het stafkantoor van STAIJ, Cruquiusweg 68-70, 1019 AH Amsterdam.

Downloads

Notulen GMR-vergadering 20 november 2019
Notulen GMR-vergadering 1 oktober 2019
Notulen GMR-vergadering 5 juni 2019

Huishoudelijk Reglement GMR STAIJ
GMR-Reglement STAIJ
MR-Reglement STAIJ
Medezeggenschapsstatuut STAIJ