Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Rifka van der Meer  (voorzitter GMR en lid namens de oudergeleding van openbare daltonschool De Kleine Kapitein)
Marc Menon (oudergeleding Daltonschool De Meer)
Roland van der Velde (oudergeleding Daltonschool Aldoende)
Esther Kooiman (oudergeleding Linnaeusschool)
Marjo Teuling (personeelsgeleding 4e Montessorischool De Pinksterbloem)
Sylvia Witteveen (oudergeleding De Kraal)
Theo Bakker (oudergeleding 8e Montessorischool Zeeburg)

Ellen de Rooij (personeelsgeleding Montessorischool Steigereiland)
Nicky de Veth (personeelsgeleding SBO Het Spectrum)
Ilse Witteveen ( personeelsgeleding MKC De Amstel)
Lianne van Roermund (personeelsgeleding MKC Zeeburgereiland)
Sasja Dijkstra (personeelsgeleding IKC de Kaap)
Marije van Roekel (personeelsgeleding OBS De Dapper)

Vacatures: De Indische Buurt school, 5e Montessorischool Watergraafsmeer, Laterna Magica, Flevoparkschool, en OBS Olympus.

Vergaderdata GMR schooljaar 2018/2019

  • Maandag 1 oktober 2018
  • Dinsdag 27 november 2018
  • Woensdag 30 januari 2019
  • Maandag 4 maart 2019
  • Dinsdag 16 april 2019
  • Woensdag 5 juni 2019

De vergaderingen starten om 19.00 en eindigen om 21.00. De vergaderingen vinden plaats in het stafkantoor van STAIJ, Cruquiusweg 68-70, 1019 AH Amsterdam.

Downloads

Notulen GMR-vergadering 16 april 2019
Notulen GMR-vergadering 4 maart 2019

Notulen GMR-vergadering 30 januari 2019
Notulen GMR-vergadering 27 november 2018

Notulen GMR-vergadering 1 oktober 2018

Huishoudelijk Reglement GMR STAIJ
GMR-Reglement STAIJ
MR-Reglement STAIJ
Medezeggenschapsstatuut STAIJ