Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Khamisa Azouagh  (voorzitter GMR en oudergeleding openbare daltonschool Aldoende)
Marc Menon (oudergeleding Daltonschool De Meer)
Rifka van der Meer (oudergeleding Daltonschool De Kleine Kapitein)
Erica van Langen (oudergeleding 5e Montessorischool Watergraafsmeer)
Esther Kooiman (oudergeleding Linnaeusschool)
Arjan van der Meijden (oudergeleding 4e Montessorischool De Pinksterbloem)
Sjoerd Landman (oudergeleding Laterna Magica)
Sylvia Witteveen (oudergeleding De Kraal)
Peter van Kesteren (oudergeleding Olympus)

Rachma El Kouaa (personeelsgeleding Flevoparkschool)
Ellen de Rooij (personeelsgeleding Montessorischool Steigereiland)
Nicky de Veth (personeelsgeleding SBO Het Spectrum)
Martha Kreiter (personeelsgeleding De Kaap)
Ilse Witteveen ( personeelsgeleding MKC De Amstel)
Merel van Lier (personeelsgeleding MKC Zeeburgereiland)
Lianne van Roermund (personeelsgeleding MKC Zeeburgereiland)

Vacatures: De Dapper, JP Coen en  8e  Montessorischool Zeeburg.

Vergaderdata GMR schooljaar 2017/2018

  • Dinsdag 3 oktober 2017
  • Maandag 27 november 2017
  • Woensdag 31 januari 2018
  • Maandag 12 maart 2018
  • Dinsdag 24 april 2018
  • Maandag 18 juni 2018

De vergaderingen starten om 19.45 en eindigen om 22.00. De vergaderingen vinden plaats in het stafkantoor van STAIJ, Cruquiusweg 68-70, 1019 AH Amsterdam.

Downloads

Notulen GMR 12 maart 2018
Notulen GMR 31 januari 2018
Notulen GMR 27 november 2017
Notulen GMR 3 oktober 2017

Notulen GMR 12 juni 2017

Huishoudelijk Reglement GMR STAIJ 
GMR-Reglement STAIJ
MR-Reglement STAIJ
Medezeggenschapsstatuut STAIJ