Integraal Kindcentrum Zeeburgereiland

Faas Wilkesstraat 451 • 1095 MD Amsterdam
Tel: 020 – 3039559
Internetadres: www.mkczeeburgereiland.nl
e-mail: directie@mkczeeburg.nl

Directeur: Baukje van der Wissel


Grotere kaart weergeven

Integraal Kindcentrum Zeeburgereiland

Op 3 september 2012 zijn wij gestart met de eerste kleutergroep. We werken vanuit de pedagogiek van Maria Montessori en leggen het accent op nieuwe media.Het eerste jaar is deze groep gehuisvest in dependance van Montessorischool Steigereiland en werken we intensief samen met deze school. In de zomer van 2013 verhuizen we naar het nieuwe gebouw op het Zeeburgereiland.

Integraal Kindcentrum
Samen met SKON kinderopvang BV vormen we vanaf september 2013 een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 12 kaar.  Het IKC is gedurende de hele dag open. Kinderen van 0 tot 4 jaar bieden we dagopvang in het kinderdagverblijf. De kinderen van de blauwe Zeerob verhuizen naar het IKC. Zodra de kinderen vier jaar zijn kunnen ze doorstromen naar de onderbouw van het IKC. Als de onderwijstijd is afgelopen bieden we ontspanning en leuke activiteiten aan in ateliers in het gebouw.