De Indische Buurt School

Bankastraat 18 • 1094 ED Amsterdam
Tel: 020 – 6650252
Internetadres:www.deindischebuurtschool.nl
e-mail: vandenakker@deindischebuurtschool.nl

Directeur: Sylvie van den Akker
Adjunct directeur: Jannie Tuin
Adjunct directeur: Mustapha Khaddari


Grotere kaart weergeven

De Indische Buurt School

De Indische Buurt School staat in de Indische Buurt en heeft twee locaties, één in de Bankastraat en één in de Balistraat. De buurt wordt flink opgeknapt en er worden allerlei soorten woningen gebouwd, zowel huur- als koopwoningen. Dat maakt dat de bevolking meer en meer gemengd raakt en dat heeft gevolgen voor onze schoolpopulatie. Op onze school zitten ruim 225 kinderen met een diversiteit aan culturen. Openheid, een goede sfeer en gezelligheid vinden wij belangrijk.

Waar staan wij voor
We profileren ons als een gemengde buurtschool: “Samen wonen, samen leren, samen investeren” en nemen actief deel aan projecten in de buurt. Belangstelling, acceptatie van ieders identiteit en wederzijds vertrouwen tussen leerlingen, leerkrachten en ouders achten wij van uitermate groot belang. Wij creëren een wereld waarbij de kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen in een duidelijke structuur. Dat is het uitgangspunt voor het leveren van goede prestaties. De steun van de ouders is daarbij onontbeerlijk. Wij willen optimaal gebruik maken van elkaars talenten en hebben als uitgangspunt: Een leven lang leren. Naast de basisvakken en een goed pedagogisch klimaat met als kern De Vreedzame School zorgen wij voor een breed onderwijs aanbod: computeronderwijs, sport, muziek, kunst en cultuur.

Voorschool
De Indische Buurt School heeft een eigen Voorschool. Op dit moment zijn er twee groepen peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Het Voorschoolprogramma dat wordt gebruikt is Piramide.

Brede school
Wij zijn op weg een Brede School te worden. Het schoolmaatschappelijk werk biedt zijn diensten aan in de school . Wij bieden naschoolse activiteiten voor kinderen aan: mentorenprojecten voor leerlingen van de groepen 7 en 8 en het 1e jaar in het V.O., de weekend student voor groep 8 en sportactiviteiten. Wij werken samen met het buurthuis en Nowhere, instellingen die allerlei activiteiten voor kinderen aanbieden. Ook ouders kunnen gebruik maken van vele voorzieningen (zie onder ouders)

Onderwijs
De school werkt met jaargroepen. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. De leerstof is richtlijn, het kind staat centraal. Kansklassen zijn een nieuw fenomeen in de school. Sommige kinderen krijgen de mogelijkheid een extra fundament te leggen onder hun kennis en ontwikkeling om zodoende het schoolsucces te vergroten.

Ouders
De school staat bekend om haar uitstekende ouderbetrokkenheid. Nederlandse lessen, opvoedingscursussen en informatiedagen voor ouders, projecten en workshops o.a. Ouders ontmoeten Ouders, en De Vreedzame School en ondersteuning bij allerlei activiteiten voor de kinderen zijn activiteiten die continue plaatsvinden.

Wat bieden wij nog meer?
Voor – , tussen- en naschoolse opvang
Voor -, tussen- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door stichting Partou. De naschoolse opvang gebeurt op de locatie Balistraat.