Kunstmagneetschool De Kraal

Paradijsplein 3 • 1093 NJ Amsterdam
Tel: 020 – 6941138
Internetadres: www.kunstmagneetschooldekraal.nl
e-mail: info@kunstmagneetschooldekraal.nl

Directeur: Cissy Merison
Adjunt-Directeur: Aafke Straat


Grotere kaart weergeven

Kunstmagneetschool De Kraal

De Kraal is een veelkleurige, openbare school voor basisonderwijs in het voormalige Polderweggebied. Op onze school zijn alle kinderen welkom, van iedere achtergrond, cultuur of geloof.

Onderwijs
De Kraal biedt haar leerlingen een veilige leeromgeving waar creativiteit, respect, zelfstandigheid en betrokkenheid centraal staan. Om een veilige en respectvolle sfeer te creëren werkt De Kraal volgens de methode ‘De Vreedzame School’. Een onderwijsvisie die tot doel heeft het sociale en emotionele klimaat in klas en school te verbeteren. De Kraal is een Kunstmagneetschool. Dat betekent dat we naast de gewone schoolvakken, aandacht besteden aan creatieve vakken als dans, drama en beeldende vorming.

Brede school
We zijn een Brede School. Dit betekent dat er in hetzelfde gebouw nog andere dingen gebeuren. Naast de school is er ook een kinderdagverblijf, twee peuterspeelzalen en naschoolse opvang. We hebben  een mooie ouderkamer. Daarnaast zijn er door de hele school atelierruimtes zodat de kinderen hun creativiteit kunnen uitleven.

Ouders
De ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol op De Kraal. We vinden het belangrijk om ouders actief te betrekken bij het onderwijs. Activiteiten waaraan de ouders van onze school kunnen deelnemen zijn: Computerondersteunend Onderwijs, Documentatie Centrum, Uitstapjes en Leesonderwijs. Daarnaast kunt u, in overleg met de ouderraad, helpen bij bijzondere activiteiten zoals feesten en voorstellingen.