Laterna Magica

Eva Besnyöstraat 491 • 1087 LG Amsterdam
Tel: 020 – 4161911
Internetadres: www.obslaternamagica.nl
e-mail: administratie@obslaternamagica.nl

Interim Directeur:Sebastiaan van Tongeren


Grotere kaart weergeven

Laterna Magica

Laterna Magica is een bruisend integraal kindcentrum op IJburg  in Amsterdam. Laterna Magica werkt aan de brede talentontwikkeling voor kinderen van 0 t/m 12 jaar op basis van de nieuwste inzichten rond meervoudige intelligentie en persoonlijke leerstijlen.  We vlechten onderwijs en opvoeding van 07.30- 18.30 uur ineen. Ieder kind heeft een eigen coach, een (digitaal) portfolio en een persoonlijk ontwikkelplan.  Laterna Magica won de 2e prijs Onderwijsvernieuwing 2008 en de Onderwijsprijs Noord Holland in november 2010. In opdracht van APS, het project Andere Tijden in onderwijs en opvang  en het Ministerie van OCW werd in 2012 een film ‘ de toekomst uitvinden’ opgenomen over ons integraal kindcentrum. Sinds 2012 kunnen 3 jarigen kinderen bij ons al instromen in het onderwijs. Laterna Magica grenst aan een park, en ligt op 5 minuten loopafstand van het strandje. Op de binnenspeelplaats kunnen kinderen o.a. hun moestuintje en de konijnen verzorgen.

Onze missie: Iedere splinter talent ontdekken en ontwikkelen zodat kinderen de toekomst kunnen uitvinden
Ieder kind beschikt over unieke talenten. Het team van Laterna Magica helpt kinderen hun cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele intelligentie te ontwikkelen. Laterna Magica is een school met mooie materialen die kinderen uitdagen tot onderzoeken en leren én het maximale uit jezelf te halen.

Onze visie: Natuurlijk Leren
Ons onderwijs: Natuurlijk Leren, gaat uit van de volgende ‘drietrapsraket’:
Uitbouwen van talenten, opbouwen waar interesses liggen en leren compenseren van minder sterke kanten. De begeleiding en leeromgeving is zo ingericht dat er een omgeving ontstaat die de kinderen uitdaagt én uitnodigt om te leren op een manier die bij hen past. Uitgangspunt is dat wat het kind (wel) kan.

Integraal kindcentrum
Laterna Magica biedt één voorziening voor kinderen van 0-13 jaar waarin (vak-) leerkrachten en pedagogen samenwerken met als doel één pedagogische en educatieve doorgaande lijn voor kinderen te organiseren, een breed dagprogramma aan te bieden en één aanspreekpunt voor ouders te organiseren.

Onderwijs van de toekomst
Multimedia speelt een belangrijke rol in ons programma. Kinderen maken gebruik van laptops, ipads, kennis van experts en van lessen die in de vorm van workshops en vaste clubs worden gegeven. Leerkrachten instrueren, begeleiden, observeren en motiveren zodat kinderen op het goede niveau kunnen rekenen, lezen, spellen en schrijven. Naast deze basisvaardigheden werken we aan de 21e century skills. We denken dat kinderen later beroepen uit zullen oefenen die we nog niet kunnen bedenken. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfvertrouwen hebben, weten waar ze goed in zijn en hoe ze minder sterke kanten kunnen compenseren. De motivatie om te leren is door onze aanpak optimaal, waardoor de onderwijsresultaten optimaal zijn.

Samen met ouders
Samen met ouders creëren we gunstige randvoorwaarden zodat kinderen zich kunnen ontplooien. De contacten tussen school en ouders zijn frequent, intensief en persoonlijk. Zo nemen we ruim de tijd voor gesprekken over de ontwikkeling van ieder kind en hebben ouders inzage in het (digitaal) portfolio van hun kind. Er zijn veel mogelijkheden voor ouders om mee te werken en mee te denken, op onze website vindt u meer informatie hieromtrent.

Wat bieden wij?
Een individueel programma voor persoonlijke ontwikkeling. Dit in relatie met de sociale omgeving. In ons onderwijs ligt het accent op persoonlijke ontplooiing. Kinderen werken aan de doelen van het basisonderwijs op de manier bij hen past, zij volgen hierbij een individueel programma. Er wordt echter vanuit dit eigen programma veel samengewerkt met andere kinderen, er zijn vaste sociale activiteiten. Laterna Magica  is georganiseerd in kleinere units, met een vast team leerkrachten en begeleiders. Dit schept een overzichtelijke en prettige sfeer omdat binnen de unit iedereen elkaar kent.

Creativiteit, kunst & cultuur
Er is veel ruimte en aandacht voor ‘leren onderzoeken’. Zo ook voor talentontwikkeling via dans, muziek, sport, literatuur, multimedia.