MKC De Schatkaart

Centrumeiland

Directeur: Valeri Ligterink
Internetadres: www.mkcdeschatkaart.nl
e-mail:  info@mkcdeschatkaart.nl

MKC De Schatkaart

De Schatkaart is een Montessori Kindcentrum voor onderwijs, opvoeding en opvang. Voor kinderen van 0-12 jaar op Centrumeiland in Amserdam.

De bouw van ons prachtige nieuwe pand start in de zomer van 2021. Een jaar later, rond de zomer van 2022, verwachten we dat het af is. Intussen onderzoeken we de mogelijkheden om een tijdelijke locatie te openen vanaf januari 2022.

De pedagogiek, didactiek en antropologie van Montessori biedt kinderen, ouders en team houvast in een dynamische wereld. Voor kinderen is er een doorgaande ontwikkelingslijn en we werken als één team. Bij dit alles staat het kind centraal. We streven naar een eenduidige leiding. Werken met de natuur is een belangrijk uitgangspunt in de praktijk van alle dag. Wij bieden kinderen een tweede thuis. Een overzichtelijke, rijke, geordende omgeving waarin kinderen vrij kunnen kiezen, ontmoeten en bewegen. De medewerkers zijn coach, inspirator, docent en begeleider wanneer nodig, waarbij zij aansluiten bij de behoefte van ieder kind. Wij helpen ieder kind het beste uit zichzelf en de ander te halen. Wij bereiden onze kinderen voor op een snel veranderende wereld waar zij onderdeel van zijn. De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling en handelen en de positie die zij hebben in de wereld.

Wil je meer weten over MKC de Schatkaart? Bezoek de website via: www.mkcdeschatkaart.nl. Stuur een mailtje naar: info@mkcdeschatkaart.nl voor meer informatie of om je in te schrijven voor de informatieochtend op 27 mei 2021. 

We zijn ook te vinden via LinkedIn en via HalloCentrumeiland, dus genoeg mogelijkheden om met ons in contact te komen!