Openbare daltonschool Aldoende

2e Boerhaavestraat 22 • 1091 AN Amsterdam
Tel: 020 – 6652663
Internetadres: www.obsaldoende.nl
e-mail: info@obsaldoende.nl

Directeur: Michel Zegwaard


Grotere kaart weergeven

Openbare daltonschool Aldoende

Onze missie: Al doende leert men: wat vandaag gemakkelijk is, was gisteren nog moeilijk

Het schoolgebouw
Aldoende heeft 319 leerlingen en beschikt over 2 locaties. Samen met de Voorschool zijn de groepen 1 t/m 4 gevestigd aan de Tweede Boerhaavestraat 22. De groepen 5 t/m 8 zijn gevestigd aan de Tweede Boerhaavestraat 47. Aldoende 2 beschikt over acht zeer moderne klaslokalen uitgerust met smartboards en beamers en een inpandige BSO. Beide locaties beschikken over een aula, een speelzaal, een ouderkamer en een groot binnenplein.

Onderwijskundig profiel
Ons onderwijs gaat uit van de drie belangrijkste principes van Helen Parkhust: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en sociaal leren. Zelfstandig handelen, samenwerken en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor wát je leert en hoe je leert, zijn belangrijke pedagogische uitgangspunten die terug te vinden zijn in zowel het omgaan met elkaar in school als de wijze van instructie van de vakgebieden. Daar waar de school van oordeel is dat sommige kinderen het gewenste leer- en omgangsgedrag nog niet laten zien, zal de school hierin sturend en corrigerend optreden.

Ontwikkelingen en prognoses
Er is een toenemende belangstelling bij ouders en leerlingen voor Aldoende. De belangrijkste redenen waarom ouders voor Aldoende kiezen zijn: de rust en warme sfeer die de school uitstraalt, het onderwijsconcept, de samenstelling van de leerlingenpopulatie die een afspiegeling vormt van de Amsterdamse samenleving en het rapport van de Onderwijs Inspectie die de school als goed beoordeelt. Voor Aldoende geldt een toelatingsregeling.

Overblijven (TSO en BSO)
Aldoende beschikt over een tussen- en naschoolse opvang. Deze vindt plaats onder leiding van Partou. Het komend schooljaar gaat ook de voorschoolse opvang van start.

Ouderraad en Medezeggenschapsraad
De ouders hebben zich georganiseerd in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. De ouders zijn vrij om in de ouderkamer diverse activiteiten in (en met) de school te organiseren, zoals het jaarlijks schoolfeest, themabijeenkomsten in de ouderkamer, samenspeelgroepen, energieproject, opvoedcursussen, enzovoort.