Openbare basisschool Olympus

Erich Salomonstraat 432 • 1087 JA Amsterdam
Tel: 020 – 3981530
Internetadres: www.obsolympus.nl
e-mail: directeur@obsolympus.nl

Directeur: Mario Wormhoudt


Grotere kaart weergeven

Openbare basisschool Olympus

Olympus is de sportactieve openbare basisschool op IJburg. Op de Olympus zitten bijna 350 kinderen. In een prachtig nieuw gebouw, waar ruimte is voor alle kinderen, werken, leren en bewegen wij de hele dag, Van 8 uur ’s morgens tot half zeven ’s avonds. Door veel aandacht te besteden aan ontwikkeling van lichaam en geest zijn de kinderen in balans.

Waar staan wij voor
• Onderwijs: er wordt gewerkt in jaargroepen. Lezen taal rekenen en schrijven zijn de belangrijkste basisvaardigheden en worden aangeleerd door middel van moderne leermethoden. Daarnaast werken we met thema’s om andere vaardigheden te kunnen aanleren zoals zelfstandigheid, samenwerken en onderzoek.

• Leerlingenzorg : we hebben veel kennis in huis om extra aandacht te kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben. We volgen de kinderen zorgvuldig om te kijken wat de kinderen nodig hebben. De zorg wordt op school uitgevoerd door de leerkracht. Ondersteuning van de leerkracht vindt plaats door de interne begeleider en de orthopedagoog. Ook op het gebied van de beweging kunnen de kinderen extra aandacht krijgen door motorische remedial teaching.

• Sportactieve basisschool : in beweging is onze slogan. Naast de lessen bewegingsonderwijs gaan we veel andere sportieve hoogtepunten aan. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten. We besteden zeer regelmatig aandacht aan gezond gedrag. Een gezonde houding naar elkaar op sociaal en emotioneel gebied vinden we heel belangrijk. .

• Ouders zijn onze partners. We voeden samen de kinderen op, ieder op zijn of haar terrein maar steeds in overleg, afstemmen op elkaar. We rekenen er ook op dat ouders actief zijn binnen de school. Door actieve betrokkenheid verloopt de ontwikkeling van de kinderen beter.

Brede school
De term brede school geeft aan dat er naast onderwijs ook een aantal andere activiteiten plaatsvinden in het schoolgebouw. Samen met de andere scholen op IJburg wordt er een uitgebreid na schools activiteiten programma aangeboden. Dit wordt samen met onze vaste partner in de na schoolse opvang, SKON Nederland, uitgevoerd. Kinderen kunnen in carrousel vorm activiteiten aangeboden op het terrein van sport, theater en natuur. Peuterspeelzaal / Voorschool: Olympus heeft een eigen gemengde Peuterspeelzaal / Voorschool. Civic Partou voert het praktisch uit. De groepen werken met Puk en Ko, wat in de kleutergroepen een vervolg krijgt met Ik en Ko. Deze doorgaande taallijn zorgt ervoor dat kinderen niet met een taalachterstand de basisschool binnenkomen. Voor – , tussen- en naschoolse opvang: Voor -, tussen- en naschoolse opvang wordt georganiseerd door SKON. Alle onderdelen vinden in de school plaats. De tussen schoolse opvang wordt deels door vrijwilligers uitgevoerd deels door SKON leidsters.
Ouders
We verwachten van de ouders betrokkenheid bij de school. In ieder geval betrokken op de ontwikkeling van je eigen kind maar ook betrokken bij het onderwijs en de organisatie. Veel activiteiten die de school organiseert kunnen alleen uitgevoerd worden als ouders hun steentje bijdragen. Daarnaast is er een ouderraad die de school met raad en daad bijstaat en er is een medezeggenschapsraad waar ouders mee kunnen praten en beslissen over beleidszaken.

Wat bieden wij?
Goed onderwijs, veel beweging, een geweldig team, aandacht voor culturen een plezierige leeromgeving en vooral veel aandacht voor elk kind op alle terreinen. Ook is er regelmatig een feestje op Olympus te vieren.