Openbare Daltonschool De Kleine Kapitein

Tosaristraat 30A • 1019 RT Amsterdam
Tel: 020 – 4198983
Internetadres: www.dekleinekapitein.nl
e-mail: obsdekleinekapitein@yahoo.com

Directeur: Laura van der Hammen


Grotere kaart weergeven

Openbare Daltonschool
De Kleine Kapitein

Daltononderwijs betekent op de Kleine Kapitein: sturen op talenten.
Ieder kind wordt gezien en mag er zijn. De talenten van leerlingen krijgen de ruimte. Die van ouders overigens ook. Kinderen leren met elkaar en van elkaar. Een enthousiast en professioneel team stuurt optimaal leren aan, in een uitnodigende omgeving, waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar respecteren. Daltononderwijs is een manier van leven, die je iets bijzonders meegeeft. Want als je hebt geleerd om initiatief te nemen, pro-actief te zijn, verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording te vragen en af te leggen, dan ben je een mens zonder vrees. Dan ga je sterk de wereld in.

Methodiek
De Kleine Kapitein is een moderne Daltonschool, waar de drie Daltonprincipes zijn geïntegreerd in een grondhouding, a way of life:

Vrijheid in gebondenheid
De leerkracht biedt iedere leerling structuur om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Dat betekent kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de kracht van ieder kind.

Samenwerking
Ieder kind beschikt over unieke talenten. Door te leren samenwerken met een ’maatje’ of in een groepje wordt kennis uitgewisseld en toegepast. Sociale vaardigheden worden geoefend. Er wordt geluisterd naar elkaar. Altijd met respect voor de ander.

Zelfstandigheid
Om zelfstandig te kunnen denken en handelen moet je leren hoe je informatie verzamelt, zaken op waarde kunt schatten en keuzes maakt. De kinderen werken op hun eigen niveau. De leerkracht begeleidt en coacht. Er wordt gewerkt met dag- en weektaken.

Accenten
Wereldschool: De wereld wordt ontdekt aan de hand van thema‘s, Engels vanaf groep 1 en contacten in het buitenland. Naast het verslag/rapport wordt de ontwikkeling van de leerlingen in beeld gebracht aan de hand van een individueel portfolio. Dit is een map waarin foto‘s, werkbladen, verhalen,
tekeningen etc. van de leerling worden verzameld. Met behulp van dit portfolio leert een kind te reflecteren op eigen werk. Samen met de ouders bouwt de Kleine Kapitein de school op. Betrokkenheid van ouders wordt zeer op prijs gesteld.